Доступ до публічної інформації

скачать нарезки MP3 рингтонов

ЗРАЗОК ФОРМИ ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації

Філія ПАТ "НСТУ" "Житомирська регіональна дирекція"


Запитувач

(прізвище, ім'я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,

__________________________________________________прізвище, ім'я, по батькові представника організації — для юридичних

________________________________________________осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

__________________________________________________ поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

  

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

надати________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу_______________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

____________________________________________________будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу______________________________________

телефаксом ____________________________________________________

за телефоном ___________________________________________________

(дата) (підпис) 

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Філії ПАТ "НСТУ" "Житомирська регіональна дирекція", розміщена на веб-сайті Філії ПАТ "НСТУ" "Житомирська регіональна дирекція", рубрика «Доступ до публічної інформації».

2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу 10014, м. Житомир, вул. Театральна,7;

на електронну адресу:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

телефаксом: (0412) 41-84-44 за телефонами: (0412) 47-30-86, 47-30-84.

3. Запит може бути поданий особисто до посадових осіб, які організовують встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Філія ПАТ "НСТУ" "Житомирська регіональна дирекція", в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захист життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

 

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10.У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

 

1) Житомирська обласна державна телерадіокомпанія не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених
частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме
не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 


 

Примірний порядок складення та подання запитів на інформацію.

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи Філії ПАТ "НСТУ" "Житомирська регіональна дирекція" в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає Філія ПАТ "НСТУ" "Житомирська регіональна дирекція" або яка розміщується на офіційному веб-сайті
Філії ПАТ "НСТУ" "Житомирська регіональна дирекція".

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Філія ПАТ "НСТУ" "Житомирська регіональна дирекція", в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Філія ПАТ "НСТУ" "Житомирська регіональна дирекція", із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Філії ПАТ "НСТУ" "Житомирська регіональна дирекція", дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

мп3 скачать бесплатно без регистрации